12.09.2021 Ewina – historia największej bitwy partyzanckiej na ziemi radomszczańskiej

12-13 września 1944 roku – stoczono bitwę pomiędzy 3. Brygadą Armii Ludowej im. Józefa Bema wspieraną przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego a jednostkami armii niemieckiej i brygadą RONA.

Zapraszamy do wysłuchania felietonu opowiadającego o bitwie. Wystarczy kliknąć na film. Autorem tekstu wykorzystanego w felietonie jest Jacek Czubacki. Tekst pojawił się na stronie historiamniejznanaizapomnaina.wordpress.com.

 

 

Poniżej na zdjęciach prezentujemy zdjęcia z tego miejsca.

3.08.2021. Narodziny Polskiej Partii Socjalistycznej

Zapraszamy do wysłuchania słuchowiska poświęconego narodzinom PPS. Słuchowisko oparte zostało o tekst Adama Próchnika. Tekst jest jednym z rozdziałów książki autora „Idee i ludzie. Z dziejów ruchu rewolucyjnego w Polsce”. Książka była fabularyzowaną, popularyzatorską pracą o historii polskiego socjalizmu do momentu odzyskania niepodległości. Po raz pierwszy ukazała się w roku 1938, zaś po wojnie wznowiono ją nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza”, Warszawa 1946 – niniejszą wersję publikujemy za tym właśnie wydaniem. Tekst zaczerpnięty portalu Lewicowo.pl.

Czytaj dalej